MSU
Kontakta MSU

2019-05-23

MSU - Medicinarnas sexualupplysning
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post:

Org.nr.: 894003-6521

1
1

Medicinarnas sexualupplysning

Medicinarnas sexualupplysning (MSU) är en politiskt oberoende och religiöst neutral frivillig organisation av läkare och läkarstuderande som på fritiden jobbar med sexualupplysning.

MSUs huvudsyfte är att reducera antalet oönskade tonårsgraviditeter, sprida information om HIV/Aids, hindra spridning av sexuellt överförda sjukdomar genom attitydskapande sexualundervisning och preventivmedelsvägledning, samt jobba för att påverka ungdomars attityd till sex och könsroller till det bättre.

MSU arbetar primärt med ungdomar mellan 13 och 19 år, och undervisning sker på högstadiet och gymnasier, samt inom ungdomsklubbar och liknande; Konfirmander är också en aktuell grupp. Ett eget tema är att undervisa 'tvärkulturell sexualitet', där man undervisar asylsökande och mångkulturell ungdom.

MSU har också som mål att undervisa andra grupper som jobbar med ungdom om vår erfarenhet med att kommunicera med ungdomar om sexualitet; T.ex. lärare, ungdomsledare och vårdpersonal.


Nyheter:

Viss effekt av lungläkemedel vid systemisk skleros

Ökat industristöd till brittiska patientföreningar

Inte bara positiva resultat som publiceras

Standardterapi ifrågasätts vid astma

Begränsning för jak-hämmare

Barn och unga får Kymriah

Icke optimala Apgar-poäng kopplas till sämre hälsa

Svårtolkade fynd i unik patientjournalstudie

Nytt stöd för bakteriedödande påse runt pacemaker

Låg födelsevikt hos en av sju nyfödda
© MSU 2019