MSU
Kontakta MSU

2020-10-01

MSU - Medicinarnas sexualupplysning
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post:

Org.nr.: 894003-6521

1
1

Medicinarnas sexualupplysning

Medicinarnas sexualupplysning (MSU) är en politiskt oberoende och religiöst neutral frivillig organisation av läkare och läkarstuderande som på fritiden jobbar med sexualupplysning.

MSUs huvudsyfte är att reducera antalet oönskade tonårsgraviditeter, sprida information om HIV/Aids, hindra spridning av sexuellt överförda sjukdomar genom attitydskapande sexualundervisning och preventivmedelsvägledning, samt jobba för att påverka ungdomars attityd till sex och könsroller till det bättre.

MSU arbetar primärt med ungdomar mellan 13 och 19 år, och undervisning sker på högstadiet och gymnasier, samt inom ungdomsklubbar och liknande; Konfirmander är också en aktuell grupp. Ett eget tema är att undervisa 'tvärkulturell sexualitet', där man undervisar asylsökande och mångkulturell ungdom.

MSU har också som mål att undervisa andra grupper som jobbar med ungdom om vår erfarenhet med att kommunicera med ungdomar om sexualitet; T.ex. lärare, ungdomsledare och vårdpersonal.


Nyheter:

Kvinnor med oregelbunden mens dog oftare i förtid

Första studien som kopplar HPV-vaccin till cancerskydd

Stora kostnader för komplikationer

”Ingen kioskvältare, men stärker tidigare data”

Annika Linde i alternativ ”coronakommission”

”Spännande studie, men den borde ha varit större”

Nytt sätt att mäta graden av kärlpåverkan

Lägre dödlighet hos utlandsfödda med typ 2-diabetes

Ingen hjärtnytta med ny SGLT2-hämmare

Högt HbA1c risk för njurarna
© MSU 2020