MSU
Kontakta MSU

2024-06-20

Fakta STD

STD är en förkortning för engelskans Sexually Transmitted Diseases och i översättning "sexuellt överförda sjukdomar". På senare tid har även det synonyma begreppet STI Sexually Transmitted Infections blivit mer vanligt i engelskpråkig litteratur. Det som skiljer STD från andra smittsamma sjukdomar är att smittämnet förstörs när det kommer utanför kroppen. Smittämnet måste därför överföras direkt från slemhinna till slemhinna eller ibland via blod som vid HIV-smitta eller gulsot (hepatit).

Ofta ger de sexuellt överförda infektionerna obetydliga eller inga besvär alls. Man kan alltså ha en sjukdom under lång tid utan att veta om det, och under tiden föra smittan vidare. Smittämnet kan vara bakterie, virus eller en liten parasit. Sjukdomar som orsakas av bakterier kan botas med antibiotika. Vid virusinfektioner finns många bra behandlingsmetoder att få bort och/eller lindra besvären.

Det finns en lag, Smittskyddslagen, där några av de sexuellt överförda sjukdomarna ingår (bl.a. klamydia, gonorré, syfilis och HIV). I Smittskyddslagen regleras samhällets och den enskildes rättigheter och skyldigheter. Samhället skall erbjuda kostnadsfri undersökning och behandling. Den person som är smittad är skyldig att följa läkarens föreskrifter och behandling samt hjälpa till med att spåra smittkällan. Med kurator, läkare eller annan personal på mottagningen kan man också tala om sin oro och sina funderingar inför behandling eller undersökning.

Alla människor har ansvar inför varandra för att begränsa spridningen av sexuellt överförda sjukdomar. Man kan minska risken genom att använda kondom under hela samlaget - varje gång. Tillfälliga, okända sexkontakter är speciellt riskfyllda. Använd alltid kondom eller kräv att partnern gör det! En annan möjlighet till säkrare sex är kyssar, intima smekningar (petting) och annan kroppskontakt utan samlag. S.k. oralsex dvs köns-munkontakt utan kondom är inte "säkert sex". Herpes, syfilis och gonorré är några av de sjukdomar som kan smitta på detta sätt.


Fakta STD

Akutpreventivmedel

Femidom

Hormonspiral

Kondom

Kopparspiral

Minipiller

P-piller

P-plåster

P-ring

P-spray

P-spruta

P-stavar

Pessar

Sterilisering

övriga preventivmedel

Abort
sexaktuellt.com


Graviditet och sex
msu.se


Vanliga sexfrågor
msu.se


Hemtest
klamydia.seNyheter: