MSU
Kontakta MSU

2024-05-26

Övriga preventivmedel

Andra preventivmetoder

Avbrutet samlag
Avbrutet samlag innebär att mannen drar ut sin penis ur slidan när han känner att utlösningen är på väg, för att undvika att spermier kommer in i slidan. Metoden har flera osäkerhetsmoment. Det gäller att mannen reagerar i rätt ögonblick innan utlösningen kommer för att kunna avbryta i tid. Det kan också finnas spermier i den droppe vätska som ofta kommer innan utlösningen. Om utlösningen kommer nära slidans öppning kan spermierna leta sig in i slidan till livmodern. Risken för befruktning ökar också om ett nytt samlag sker strax efter utlösningen då det kan finnas spermier kvar i penisen. Kvinnan är utlämnad åt mannens handlingsförmåga eftersom hon inte kan påverka metodens säkerhet.
Avbrutet samlag är inget att rekommendera om man vill undvika graviditet men det är bättre än ingen preventivmetod alls. Metoden skyddar inte heller mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Billingsmetoden
Metoden är en av flera naturliga metoder för födelsekontroll som går ut på att hitta de dagar i menstruationscykeln som kvinnan inte kan befruktas. I Billingsmetoden görs detta genom att studera det sekret som bildas i livmoderhalskanalen. Metoden används som en preventivmetod eller omvänt, när man vill få barn.
Enligt World Health Organizations studier erbjuder metoden en säkerhet på 97% om den utförs korrekt. Dock, med tanke på att metoden är komplicerad, så vill World Health Organization hävda att säkerheten faller till 75% när den används.

Rytm-metoden (säkra perioder)
Att använda säkra perioder som preventivmetod innebär att man har samlag bara de dagar då risken för befruktning är liten. Kvinnan måste veta när hon har sin ägglossning och fruktsamma period.

ägglossningen sker ungefär 14 dagar före mens- inte en bestämd tid efter föregående menstruation. Vid oregelbunden mens eller när man just slutat med p-piller är det omöjligt att säga när nästa ägglossning ska ske. Eftersom spermierna kan leva i livmodern upp till fem dygn efter ett samlag, inträffar den fruktsamma perioden från 5 dygn före ägglossningen till ett dygn efter. Mensrytmen räknas från en menstruations första dag till första dagen nästa gång.
Den säkra perioden efter ägglossningen kan bestämmas genom att kontrollera kvinnans kroppstemperatur som vanligtvis stiger en halv grad pga. gulkroppshormonet som produceras efter ägglossningen. Kvinnan kan också lära sig att känna igen det sekret som livmoderhalsen producerar under den fruktsamma perioden. Metoden passar bara för kvinnor med regelbunden mens som känner till sina säkra perioder.

Amningsmetoden
Att fruktsamheten är lägre under den period kvinnan ammar är en uråldrig kunskap. Att amma länge är fortfarande en vanlig form av familjeplanering världen över.
Amning ger ett bra skydd mot graviditet om:

 • Kvinnan ammar minst var sjätte timme, dygnet runt de första fyra månaderna, utan att barnet får någon form av tillägg. Därefter bara om tillägg ges i form av "smakportioner" efter amningen.
 • Kvinnan inte fått tillbaka sin mens efter förlossningen.
 • Om det inte har gått mer än sex månader efter förlossningen.
  Alla dessa tre villkor måste vara uppfyllda för att amningsmetoden ska fungera som preventivmetod. Risken att bli gravid är mycket liten om dessa villkor är uppfyllda. Det är en enkel och praktisk metod om amningen fungerar problemfritt.


 • Fakta STD

  Akutpreventivmedel

  Femidom

  Hormonspiral

  Kondom

  Kopparspiral

  Minipiller

  P-piller

  P-plåster

  P-ring

  P-spray

  P-spruta

  P-stavar

  Pessar

  Sterilisering

  övriga preventivmedel

  Abort
  sexaktuellt.com


  Graviditet och sex
  msu.se


  Vanliga sexfrågor
  msu.se


  Hemtest
  klamydia.se  Nyheter: