MSU
Kontakta MSU

2024-06-20

MSU - Medicinarnas sexualupplysning
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post:

Org.nr.: 894003-6521

1
1

Ekonomiskt stöd

Det har jobbats och jobbas aktivt med att skaffa ekonomiskt stöd till MSU. Vår norska motsvarighet MSO (finns i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) mottar varje år ekonomiskt stöd från bl.a. Statens Helsetilsyn, och det brukar samlat röra sig om mellan 1.000.000 - 1.500.000 norska kronor.

Ett centralt problem för MSU är själva rekryteringen av läkarstudenterna och sen att bibehålla dem. Lösningen på rekryteringsproblematiken är av samma lyckade modell som använts i Norge, nämligen att erbjuda någon form av arvode/ersättning. Vår systerorganisation i Norge har avtal om regelbunden undervisning inom kommunerna, och det är inte utan grund att de nu har existerat i över 30 år.

Vi hoppas upprätthålla en konstruktiv dialog med politiker och andra makthavande, så att MSU kan hålla igång sin verksamhet och jobba för ett bättre samhälle. Det förefaller naturligt för MSU att samarbeta med kommunerna i Västerbotten, Landsting, Socialstyrelsen, Ungdomsmottagningarna, Hud- och STD-kliniken NUS, Sexologiskt Centrum NUS, Institutionen för folkhälsa NUS, RFSL, RFSU, m.fl.. I fortsättningen kommer vi även att försöka etablera MSU på de andra universitetsorterna i Sverige.


Nyheter: