MSU
Kontakta MSU

2024-05-26

MSU - Medicinarnas sexualupplysning
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post:

Org.nr.: 894003-6521

1
1

Lite information om MSU

MSU blev etablerad i slutet av 90-talet och är en politiskt oberoende och religiöst neutral frivillig organisation av läkare och läkarstuderande, som på fritiden jobbar med sexualupplysning.

MSUs huvudsyfte är att reducera antalet oönskade tonårsgraviditeter, sprida information om HIV/Aids, hindra spridning av sexuellt överförda sjukdomar genom attitydskapande sexualundervisning och preventivmedelsvägledning, samt jobba för att påverka ungdomars attityd till sex och könsroller till det bättre.

MSU arbetar primärt med ungdomar mellan 13 och 19 år, och undervisning sker på högstadiet och gymnasier, samt inom ungdomsklubbar och liknande; Konfirmander är också en aktuell grupp. Ett eget tema är att undervisa 'tvärkulturell sexualitet', där man undervisar asylsökande och mångkulturell ungdom.

 • Målsättning
 • Undervisning
 • Organisation

  Kvalité

   För att nå MSUs mål, är man beroende av ett stabilt antal kompetenta föreläsare. Det måste jobbas kontinuerligt med rekrytering och skolning av medicinstuderande, så att det hela tiden finns minst 50 aktiva medlemmar/föreläsare.

   Nya föreläsare
   Rekrytering till MSU sker bland studerande tidigt på läkarlinjen. Studenter från de lägre terminerna har inte tillräcklig med medicinska och pedagogiska kunskaper, och behöver noggrann undervisning. Basundervisningen ska bestå av ett introduktionsseminarium, några introduktionskvällar och en kväll där man observerar erfarna föreläsare, samt ett uppdrag med erfaren föreläsare, plus ett uppföljningsseminarium. Allt måste vara obligatoriskt, och röra sig om ca 50 timmar.

   Modellen skall ha som uppgift att:
   - erbjuda konkret ämnesorienterad skolning; nödvändig anatomi- och fysiologikunskap, samt kunskap om de vanligaste STD (inkl. HIV/AIDS)
   - erbjuda pedagogisk undervisning så att föreläsarna kan möta ungdomarna på deras egna villkor
   - åskådliggöra attityder och bearbeta föreläsarnas egna fördomar kring områden som sexualitet och samlevnad.

   Erfarna föreläsare
   För att MSU ska uppvisa hög kompetens är det nödvändigt med högkompetenta medlemmar.
   För att dom inte skall "smita iväg" är det nödvändigt att:
   - erbjuda lön för undervisning av ungdomar och för internundervisning
   - erbjuda vidare skolning (t ex klin.sex kurs i Köpenhamn)
   - bjuda på utmaningar i relation till erfarenhet.Nyheter: