MSU
Kontakta MSU

2019-10-17

MSU - Medicinarnas sexualupplysning
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post:

Org.nr.: 894003-6521

1
1

Lite information om MSU

MSU blev etablerad i slutet av 90-talet och är en politiskt oberoende och religiöst neutral frivillig organisation av läkare och läkarstuderande, som på fritiden jobbar med sexualupplysning.

MSUs huvudsyfte är att reducera antalet oönskade tonårsgraviditeter, sprida information om HIV/Aids, hindra spridning av sexuellt överförda sjukdomar genom attitydskapande sexualundervisning och preventivmedelsvägledning, samt jobba för att påverka ungdomars attityd till sex och könsroller till det bättre.

MSU arbetar primärt med ungdomar mellan 13 och 19 år, och undervisning sker på högstadiet och gymnasier, samt inom ungdomsklubbar och liknande; Konfirmander är också en aktuell grupp. Ett eget tema är att undervisa 'tvärkulturell sexualitet', där man undervisar asylsökande och mångkulturell ungdom.

 • Målsättning
 • Undervisning

  Organisation

   Generalförsamlingen (GF) är MSUs översta organ och möts en gång per termin. GF väljer styrelsen, beslutar MSUs statuter och regler.

   Styrelsen skall utgöras av 5 ledamöter: Ledare, externansvarig (ansvarar för undervisning), internansvarig (ansvarar för internundervisning), materialansvarig, och ekonomiansvarig. Det är önskvärt att ekonomiansvarig och ledare sitter 2 terminer. En sekreterare tillsätts av styrelsen för en 25% tjänst. Sekreteraren får ha tal- men inte rösträtt under styrelsemöten.

   Medlemmarna av MSU skall tillhöra en basgrupp (interna och externa)

   Basgruppens uppgift blir att arrangera kurser och seminarier samt annan MSU-aktivitet. Basgrupperna är socialt viktiga, och ett redskap för att fördela arbetsuppgifterna inom organisationen. Varje grupp blir "specialister" på sitt ämnesområde.

 • Kvalité


Nyheter:

Positivt med nintedanib vid fler typer av lungfibros

Nervceller tycks ha nyckelroll för längre liv

Positivt resultat efter statiner till barn med FH

Överlevnaden i myelom blir bara bättre

Nej till genterapi mot ögonsjukdom

Kylbehandling studerad vid svår form av hjärtstopp

Risk för lungpropp kan finnas kvar längre än man trott

Individuell genterapi snabbutvecklad i USA

Stöd för att renovera ratade donatorlungor

Omogen testikelvävnad kan ge spermier
© MSU 2019