MSU
Kontakta MSU

2024-05-26

MSU - Medicinarnas sexualupplysning
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post:

Org.nr.: 894003-6521

1
1

Lite information om MSU

MSU blev etablerad i slutet av 90-talet och är en politiskt oberoende och religiöst neutral frivillig organisation av läkare och läkarstuderande, som på fritiden jobbar med sexualupplysning.

MSUs huvudsyfte är att reducera antalet oönskade tonårsgraviditeter, sprida information om HIV/Aids, hindra spridning av sexuellt överförda sjukdomar genom attitydskapande sexualundervisning och preventivmedelsvägledning, samt jobba för att påverka ungdomars attityd till sex och könsroller till det bättre.

MSU arbetar primärt med ungdomar mellan 13 och 19 år, och undervisning sker på högstadiet och gymnasier, samt inom ungdomsklubbar och liknande; Konfirmander är också en aktuell grupp. Ett eget tema är att undervisa 'tvärkulturell sexualitet', där man undervisar asylsökande och mångkulturell ungdom.

 • Målsättning

  Undervisning

  • Reducera antalet oönskade graviditeter
  • Upplysa om och reducera spridningen av STD
  • Främja jämställdhet och respekt mellan könen
  • Främja jämställdhet och respekt mellan grupper med olika sexuella läggningar
  • Sprida kunskap om sexualitet och samlevnad bland ungdomar, och att detta sker enligt de behov för information som ungdomarna själva önskar
  • Sträva efter att ändra ungdomars sexuella beteende i en mindre riskfylld riktning
  • Utveckla undervisningsmetoder som styrker ungdomars identifiering med innehållet i undervisningen
  • Försöka hindra att ovisshet och rädsla leder till sexualfientliga attityder och negativ exponering av speciella grupper av samfundet, inberäknat HIV-positiva
  • Få ungdomarna att vara nöjda med sig själv, kroppsligt och mentalt.
  • Undervisa andra grupper så att de själva står bättre rustade för att möta den utmaning det innebär att jobba med sexualupplysning
  • Främja förståelsen mellan invandrare och svenskar speciellt med hänsyn till olikheter i sexualmoral, och bidraga till att lätta integrationsprocessen
  • Sörja för att invandrarungdomar får ett tillfredsställande erbjudande av sexualundervisning, likvärdigt med vad svenska ungdomar får, men anpassad till invandrarnas kulturella bakgrund
  • Motsvarande åstadkomma ett täckande erbjudande för psykiskt och fysiskt hämmade ungdomar

 • Organisation
 • Kvalité


Nyheter: