MSU
Kontakta MSU

2024-05-26

Gonorré

Gonorré orsakas av en bakterie -Neisseria gonorrhoeae.

Utbredning: Sedan 1970, då över 40 000 svenskar hade gonorré har antalet smittade sjunkit dramatiskt, men sedan 1998 har man sett ökning av antalet fall. 1997 rapporterades cirka 240 fall i Sverige och 2001 blev antalet knappt 530. Hälften av alla fall är smittade utomlands, men sedan 1997 har vi epidemier bland unga män och kvinnor i Sverige.

Symptom: Mannen får i allmänhet en ordentlig urinrörskatarr med vit-gul flytning och sveda när han kissar. Kvinnan får ofta variga flytningar och sveda när hon kissar. Man kan också få lindrig "halsfluss" (om smitta via oralsex). Symptomen kommer oftast 3-5 dagar efter smittotillfället, men kan dröja upp till 3 veckor. En femtedel av männen och hälften av kvinnorna får dock inga symptom alls.

Risker: äggledareinfektion med risk för senare sterilitet eller utomkvedshavandeskap (dvs. det befruktade ägget växer fast i äggledaren i stället för i livmodern). Män kan få bitestikelinfektion. I sällsynta fall kan gonorré orsaka ledvärk, ögonfluss och blodförgiftning.

Undersökning: Hos kvinnan tas prov från livmodertappen och urinrörsmynningen. Vid stark misstanke om gonorré tas även prov från svalget och ändtarmsöppningen. Hos män tas prov från urinrörsmynningen och oftast från svalget. Män som har sexuellt umgänge med andra män undersöks även med prov från ändtarmsöppningen. Läkaren gör också en undersökning av direktprov i mikroskop. Bakterien syns oftare på provet från män än från kvinnor.

Behandling: Det räcker nästan alltid med engångsdos eller några dagars behandling med antibiotika. Ibland kan bakterien vara så motståndskraftig (resistent) att man behöver ge ett antibiotikum som spruta.

Har man stark misstanke om gonorré, men de första proven inte visar på det, brukar man ändå göra en ny undersökning någon vecka senare och då ofta samtidigt ge behandling för säkerhets skull. Fyra veckor efter behandling tas alltid ett kontrollprov (skyldighet enligt smittskyddslagen).

Partnerkontroll: Gonorré ingår i smittskyddslagen och nuvarande partner får alltid behandling efter undersökning. Det är också viktigt att tidigare aktuella partners undersöks och eventuellt behandlas. Först efter att en ny läkarundersökning fyra veckor efter behandlingen visat att man inte har gonorré får man ha samlag om partnern också friskförklarats.



Fakta STD

Gonorré

Hepatit

Herpes

HIV

Klamydia

Kondylom

Mycoplasma genitalium

Slidkatarr

Svampkatarr

Syfilis

Trikomonas

Urinrörskatarr

Abort
sexaktuellt.com


Graviditet och sex
msu.se


Vanliga sexfrågor
msu.se


Hemtest
klamydia.se



Nyheter: