MSU
Kontakta MSU

2024-05-26

Hiv

HIV (humant immunobrist virus) orsakas av ett s.k. retrovirus HIV-1. Det finns också en virusvariant i Västafrika HIV-2. Det första säkra fallet av HIV är daterat till 1959 i Kinshasa, Kongo, men man tror att epidemin startade redan i början/mitten av 1900-talet och att smittan kom från schimpanser som kan bära på ett liknande virus.

1981 upptäcktes de första fallen av AIDS i USA. 1983 isolerades viruset (HIV-1) i Frankrike. Antikroppsblodtest kom 1985.  Samma år upptäcktes HIV-2. 1986 kom den första aktiva behandlingen AZT. Sedan 1996 finns en mycket verksam kombinationsbehandling som lett till att dödligheten i HIV-infektion (AIDS) sjunkit drastiskt i den industrialiserade världen, där man har råd att behandla. 1996 kom också ett test att mäta virus direkt i blodet.

Smittan sprids via sexuell kontakt och blod. Smittan är störst mycket tidigt i sjukdomen och när AIDS utvecklats. Samtidig annan sexuell överförd sjukdom som herpes och klamydia ökar smittspridningsrisken.

Utbredning: WHO uppskattar att mer än 60 miljoner människor infekterats. 70% av den globala epidemin finns i Afrika söder om Sahara. I Indien, Sydostasien och Kina sker en explosiv ökning för närvarande. Sverige har en relativt låg smittspridning och 200-300 nya fall rapporteras per år.

Symptom: Hos knappt hälften av alla smittade med HIV-1 uppträder efter 2-3 veckor en akut HIV-infektion med influensaliknande symptom som halsont, feber och ibland hudutslag. För övrigt går sjukdomen utan symptom tills immunförsvaret försvagats så pass att smittoämnen som hos friska individer är helt harmlösa leder till svåra infektioner, ex svamp (candida) och olika herpesvirus. Detta kan ta över 10 år och sjukdomen har då övergått till AIDS (Acquired Immuno Defiency S yndrome).

Diagnostik: Blodprov = antikroppstest mot HIV1 och HIV-2. Det kan, i undantagsfall, ta upp till 3 månader innan testet slår om och blir positivt. HIV-testet kan var falskt positivt och därför tas alltid provet om när det är positivt samt testas med en dyrare 100% säker metod. Vid mycket stark misstanke om HIV-infektion kan ett blodprov för att mäta virus göras. Detta blir positivt mycket tidigt i sjukdomen. Testning kan på begäran göras anonymt och som regel skickas provet liksom övriga prover för sexuellt överförda sjukdomar enligt smittskyddslagen, där HIV ingår, kodat till laboratoriet.

Behandling: Kombinationsbehandling med tre ibland fyra olika virusmedel har inneburit att även AIDS-sjukas tillstånd förbättras drastiskt och överlevnadstiden förlängts betydligt.

Undersökningar med vaccin pågår men man tror att det kommer dröja flera år innan ett sådant finns tillgängligt på marknaden.

De flesta personer i Sverige med HIV-infektion kontrolleras på infektionskliniker.

Förebyggande: Samlag med kondom under hela samlaget. Vaselin bör ej användas på kondom vid analt samlag. Kondom skall användas vid oralsex (köns-munkontakt). Oskyddat oralsex är inte 100 % säkert sex!

Vid intravenöst narkotikamissbruk skall aldrig sprutor delas med någon annan!

Vid sjukdom i samband med vistelse i starkt HIV-smittad region som centrala Afrika, södra Afrika och Sydostasien bör ej blodtransfusioner, användande av icke sterila engångssprutor och nålar utan vidare accepteras.Fakta STD

Gonorré

Hepatit

Herpes

HIV

Klamydia

Kondylom

Mycoplasma genitalium

Slidkatarr

Svampkatarr

Syfilis

Trikomonas

Urinrörskatarr

Abort
sexaktuellt.com


Graviditet och sex
msu.se


Vanliga sexfrågor
msu.se


Hemtest
klamydia.seNyheter: