MSU
Kontakta MSU

2024-05-26

Ospecificerad urinrörskatarr/livmoderhalsinfektion

Ibland går det inte att säkert visa vilka bakterier som orsakat inflammation i urinrör eller livmoderhals. Klamydia och gonorréproven är normala, men man har ändå en infektion. Infektionen kallas då ospecificerad (ospecifik). Den är ofta sexuellt överförd, men kan också orsakas av normalt förekommande bakterier, som förökat sig så att de orsakat en inflammation. En bakterie, som är mycket svårodlad och man har belägg för är vanlig och kan orsaka inflammation är Mycoplasma genitalium. I Sverige pågår undersökningar för att få en uppfattning om hur vanlig den är.

Utbredning: Hos drygt 2/3 av alla män som sökt på STD-mottagningen och visar sig ha en urinrörsinflammation kan ingen klamydia eller gonorré påvisas. även hos kvinnor är ospecificerad infektion i urinrör och/eller livmoderhals vanlig.

Symptom: Sveda från urinrör när man kissar. Flytning från urinrör eller slida. Många har, precis som vid klamydia, endast lindriga besvär.

Risker: äggledarinfektion och infektion i prostatakörtel och bitestiklar på samma sätt som vid klamydia.

Undersökning: Lättast att påvisa hos män. Prov från fuktighet i urinrörsmynningen undersöks i mikroskop och visar ökat antal vita blodkroppar (varceller) precis som vid klamydiainfektion och man vet först efter klamydiaprovsvaret om infektionen orsakades av klamydia eller var en ospecificerad urinrörskatarr.

Hos kvinnan ses också ett ökat antal vita blodkroppar i slidflytning, från prov taget från livmodertapp eller från urinrörsmynningen. Ofta syns vid undersökningen att livmodertappen är rodnad dvs. inflammerad. Odlingsprov visar inga klamydiabakterier eller gonorrébakterier.

Behandling: Behandling med antibiotika (tabletter eller kapslar) på samma sätt som vid klamydiainfektion.

Partnerkontroll: Ospecificerad infektion är inte alltid sexuellt överförd, men nuvarande partner bör alltid undersökas och behandlas. Ibland bör även tidigare aktuella partners undersökas. Ibland påvisas klamydiainfektion hos partnern.Fakta STD

Gonorré

Hepatit

Herpes

HIV

Klamydia

Kondylom

Mycoplasma genitalium

Slidkatarr

Svampkatarr

Syfilis

Trikomonas

Urinrörskatarr

Abort
sexaktuellt.com


Graviditet och sex
msu.se


Vanliga sexfrågor
msu.se


Hemtest
klamydia.seNyheter: