MSU
Kontakta MSU

2024-05-26

Hepatit

Många virus kan orsaka leverinflammation, hepatit. Således finns hepatit A,B,C,D,E, hepatit pga. CMV och hepatit i samband med mononucleos. Hepatit B är en viktig STD medan övriga virus sprids på annat sätt och sällan sexuellt. Hepatit B är mycket spridd i Afrika och Asien och är inte ovanlig i södra och sydöstra Europa. Hepatit B är ovanlig hos svenskar. Personer med många sexuella kontakter eller intravenöst missbruk riskerar dock att smittas med hepatit B och provtagning bör övervägas.

Smittämne: Hepatit B virus, HBV.

överföring: Kroniska bärare är smittsamma, smittsamheten kan variera. Vid akut hepatit varar smittsamheten i cirka 6 månader.

Samlag
Mor till barn smitta
Blodsmitta

Inkubationstid: 45-180, vanligen 60-90 dagar.

Infekterade utan symtom: Cirka 50% saknar symtom i samband med nyinsjuknande. Därtill finns det asymtomatiska kroniska bärare av hepatit B.

Sjukdomsbild: Inga symtom eller symtom som vid hepatit: illamående, matleda, diffusa buksymtom, porterfärgad urin, ikterus, ledvärk, trötthet.

Följdtillstånd: Kroniskt bärarskap utvecklas i 6-10% efter akut hepatit B i vuxen ålder. Levercirrhos (skrumplever), levercancer.

Provtagning: Blodprov för HbsAg och antiHBs. Vid pågående infektion är HbsAg är positivt. Fynd av antiHBs tyder på genomgången hepatit B eller tidigare vaccination och ytterligare prover behöver inte tas. Vid hög smittrisk bör provet upprepas 6 månader efter senaste smittokontakt och information bör ges om symtom vid hepatit.

Behandling: Vid akut hepatit B bör sjukhusvård övervägas. Kroniska bärare bör följas upp. Behandling ges i vissa fall. HbsAg positiva patienter bör därför remitteras till infektionskliniken.

Vaccin: Vaccin finns. Partner och familj till HbsAg bärare samt intravenösa missbrukare bör erbjudas vaccination. Hänvisa till infektionskliniken. Om mamman är HbsAg positiv vaccineras barnet strax efter partus.

Kondom: Kondom använd på rätt sätt och under hela samlaget skyddar mot hepatit B.

Partneruppföljning: Obligatorisk enligt smittskyddslagen.


Fakta STD

Gonorré

Hepatit

Herpes

HIV

Klamydia

Kondylom

Mycoplasma genitalium

Slidkatarr

Svampkatarr

Syfilis

Trikomonas

Urinrörskatarr

Abort
sexaktuellt.com


Graviditet och sex
msu.se


Vanliga sexfrågor
msu.se


Hemtest
klamydia.seNyheter: