MSU
Kontakta MSU

2019-07-18

Hepatit

Många virus kan orsaka leverinflammation, hepatit. Således finns hepatit A,B,C,D,E, hepatit pga. CMV och hepatit i samband med mononucleos. Hepatit B är en viktig STD medan övriga virus sprids på annat sätt och sällan sexuellt. Hepatit B är mycket spridd i Afrika och Asien och är inte ovanlig i södra och sydöstra Europa. Hepatit B är ovanlig hos svenskar. Personer med många sexuella kontakter eller intravenöst missbruk riskerar dock att smittas med hepatit B och provtagning bör övervägas.

Smittämne: Hepatit B virus, HBV.

överföring: Kroniska bärare är smittsamma, smittsamheten kan variera. Vid akut hepatit varar smittsamheten i cirka 6 månader.

Samlag
Mor till barn smitta
Blodsmitta

Inkubationstid: 45-180, vanligen 60-90 dagar.

Infekterade utan symtom: Cirka 50% saknar symtom i samband med nyinsjuknande. Därtill finns det asymtomatiska kroniska bärare av hepatit B.

Sjukdomsbild: Inga symtom eller symtom som vid hepatit: illamående, matleda, diffusa buksymtom, porterfärgad urin, ikterus, ledvärk, trötthet.

Följdtillstånd: Kroniskt bärarskap utvecklas i 6-10% efter akut hepatit B i vuxen ålder. Levercirrhos (skrumplever), levercancer.

Provtagning: Blodprov för HbsAg och antiHBs. Vid pågående infektion är HbsAg är positivt. Fynd av antiHBs tyder på genomgången hepatit B eller tidigare vaccination och ytterligare prover behöver inte tas. Vid hög smittrisk bör provet upprepas 6 månader efter senaste smittokontakt och information bör ges om symtom vid hepatit.

Behandling: Vid akut hepatit B bör sjukhusvård övervägas. Kroniska bärare bör följas upp. Behandling ges i vissa fall. HbsAg positiva patienter bör därför remitteras till infektionskliniken.

Vaccin: Vaccin finns. Partner och familj till HbsAg bärare samt intravenösa missbrukare bör erbjudas vaccination. Hänvisa till infektionskliniken. Om mamman är HbsAg positiv vaccineras barnet strax efter partus.

Kondom: Kondom använd på rätt sätt och under hela samlaget skyddar mot hepatit B.

Partneruppföljning: Obligatorisk enligt smittskyddslagen.


Fakta STD

Gonorré

Hepatit

Herpes

HIV

Klamydia

Kondylom

Mycoplasma genitalium

Slidkatarr

Svampkatarr

Syfilis

Trikomonas

Urinrörskatarr

Abort
sexaktuellt.com


Graviditet och sex
msu.se


Vanliga sexfrågor
msu.se


Hemtest
klamydia.seNyheter:

Studie: Anorexia sitter inte bara i hjärnan

”Forskning måste bli naturlig del av vården”

Ny metod gav förlamade tillbaka rörlighet

”Irrationellt motstånd” mot virusteori bakom alzheimer

KI-rektor duckar fråga kring medförfattares ansvar

Säkrare infarktdiagnostik med troponin

Lovande resultat för nytt läkemedel mot kortväxthet

Mammablod tycks inte vara skadligt

Ytterligare data om risker med köttintag

Forskare söker svar om lågutbildades sjukdomsrisk
© MSU 2019